BOUDREAUX DESIGN STUDIO
Designer Profile

 

CLIENT LIST

DELPH RESIDENCE, WILLIAMS ISLAND

KORNFIELD RESIDENCE, MIDTOWN MIAMI

TASHJIAN RESIDENCE, SOUTH BEACH

GNAM RESIDENCE, SOUTH BEACH

BARINAS & ASSOCIATES (OFFICE), MIAMI

BARINAS RESIDENCE, SOUTH MIAMI

TASHJIAN RESIDENCE, EAST CORAL GABLES

SHAPIRO RESIDENCE, PINECREST

ANDREAS RESIDENCE, MIDTOWN MIAMI

GRODIN RESIDENCE, SOUTH of FIFTH

MOSS RESIDENCE, SOUTH MIAMI

POUR & POLISH NAIL SALON, BOCA RATON

WITMER RESIDENCE, CORAL GABLES

VICTOR RESIDENCE, DOWNTOWN MIAMI